Goede bereikbaarheid is essentieel

Voorzitter Vereniging van Nederlandse Gemeenten

Een overheid met een opvatting

Voorzitter Unie van Waterschappen

‘Het is belangrijk dat de overheid zegt: je kunt bij ons altijd terecht’

Nationale ombudsman houdt de overheid scherp

Omdenken brengt nieuwe kansen

Alle Friese gemeenten hebben een stresstest gedaan

Uit de schulden

Overheden pakken probleem samen op

Brexit en Trump bedreigen Nederlandse economie

Economen leggen vinger op de zere plek

De tragiek van het onzichtbare succes

Met de overdracht aan gemeenten van taken rond hulp, zorg en arbeidsmarkttoeleiding ontstond in 2015 de lokale verzorgingsstaat.

DOSSIERS 2019

VISIE

‘Samen de wijken aanpakken, dat is onze ambitie’

‘Samenwerken voor maximaal resultaat’

‘Tijd om in actie te komen’

Voorlezen is beter dan genezen

Een onontkoombare exercitie voor elke gemeente

Samenwerking met gemeente is cruciaal

ADVERTEERDERS