Betaalbaar wonen en duurzaam bouwen. Twee belangrijke thema’s op de Nederlandse woningmarkt. Mensen met middeninkomens dreigen tussen wal en schip te raken en kunnen nauwelijks meer een plek vinden in de stad. Tegelijk vragen de eisen uit het klimaatakkoord om een versnelde verduurzaming van de woningvoorraad. Maar hoe pak je dat aan, en waar begin je?


Vesteda heeft als woningbelegger en verhuurder van woningen in het middensegment veel ervaring met deze vraagstukken. Wij trekken samen met gemeentes, ontwikkelaars, bewoners en andere belanghebbenden op om duurzame en betaalbare huurwoningen te realiseren.


Wilt u ook een oplossing voor duurzaam en betaalbaar wonen in uw gemeente?

Wij gaan graag het gesprek aan. Neem contact op met Pieter Knauff via p.knauff@vesteda.com.