Visie

FIRM OF THE FUTURE SCHRIJFT KLIMAATPLAN VOOR GELDERLAND

‘TIJD OM IN ACTIE TE KOMEN’

Tekst: Mathilde Lentjes | Foto: Jacques Kok

Provinciale Staten Gelderland heeft in een initiatiefvoorstel besloten om de klimaatambities te vergroten. Naast de klimaatinitiatieven in de provincie met externe partners, wil de organisatie zelf een voorbeeldfunctie vervullen in de ambitie klimaatneutraal te zijn. In opdracht van de provincie Gelderland schreef Els Martijn, algemeen directeur van Firm of the Future, daarom het Klimaatplan voor de interne organisatie.

Els Martijn: ‘De provincie Gelderland heeft de ambitie om in 2030 als organisatie 100 procent klimaatneutraal te zijn. Om dat doel te bereiken, hebben wij vier scenario’s onderzocht en vervolgens concrete maatregelen geformuleerd. We hebben onderscheid gemaakt in vijf thema’s: gebouwen, leveranciers, afval, vervoer en gedrag. Centraal in alles staat gedragsverandering. Om de klimaatdoelstellingen te bereiken, zijn zowel grote als kleine stappen te nemen. Met ons plan willen we de medewerkers motiveren en stimuleren en de tools aanreiken.’

Het startpunt vormde het in kaart brengen van de complete CO2-voetafdruk. ‘We hebben gewerkt met de al aanwezige
informatie en dit waar nodig aangevuld. Daarnaast hebben we samen met de mensen uit de organisatie via brownpaper-sessies op een pragmatische manier oplossingen in kaart gebracht. De uiteindelijke ideeën konden rekenen op zowel draagvlak als de borging in de organisatie.’


160 concrete maatregelen

‘Bij het schrijven van het plan hebben we met de nodige realiteitszin naar de materie gekeken,’ vervolgt Martijn. ‘Je kunt wel van alles willen, maar het moet ook haalbaar zijn. Bovendien moest duidelijk naar voren komen waar we het over hebben want iedereen roept tegenwoordig iets over klimaatneutraliteit en duurzaamheid. Door de technologische ontwikkelingen die heel snel gaan, is het resultaat van lange termijnacties niet eenduidig te voorspellen. Bij het opstellen van het klimaatplan – waar 160 concrete maatregelen in staan – zijn we dan ook uitgegaan van de technologische kennis die we nu hebben.’


Gedragsverandering

Martijn geeft een voorbeeld. ‘Onder het thema afval staat het minimaliseren van alle afvalstromen centraal, een behoorlijke reductie.

We zetten in op het beter scheiden van afval, het voorkomen van voedselverspilling door onder andere locale producten te bestellen, het verbannen van plastic, het aanbieden van meer plantaardige eiwitten en het minimaliseren van restafval. Live op maat koken, dus geen standaard lunchpakketten en dergelijke, zorgt alleen al voor een aanzienlijke CO2-vermindering. Om medewerkers te stimuleren om anders met het restafval om te gaan, vragen we ze bijvoorbeeld om een kunstwerk te maken van het restafval, een ludieke actie die hopelijk stemt tot gedragsverandering en bewustwording.’

De provincie Gelderland heeft veel gebouwen in beheer zoals opslagloodsen voor strooizout. ‘Het terugdringen van het energieverbruik van de gebouwen vergt investeringen op het gebied van onder andere isolatie, ledverlichtingsinstallaties, installeren van warmtepompen en het plaatsen van zonnepanelen. Dat hoeft natuurlijk niet allemaal in een keer en stel op sprong te gebeuren, maar kan het beste worden opgepakt als een gebouw toch al aan een renovatiebeurt toe is. Zo bespaar je overbodige kosten.’


Economisch welzijn

Martijn en haar collega’s van Firm of the Future zijn experts op het gebied van sustainable strategieën, bio-based innovatie en veerkrachtige organisaties. ‘Wij sturen aan op gedrag en helpen bedrijven en overheden met hun klimaatdoelen. Daarbij gebruiken wij Biomimicry (de leer van de natuurwetenschappen) als techniek en zetten wij in op integrale sustainability.’

Minicongres Klimaatplan op 25 oktober 2018

Firm of the Future en de provincie Gelderland delen graag hun ervaring met andere gemeenten

en provincies. Martijn: ‘De klimaatuitdaging is van ons allemaal en het is tijd om in actie te komen.

Donderdag 25 oktober is er een minicongres in het Arnhems Provinciehuis waarin we onze kennis delen.’ Meer informatie en aanmelden via de website van de provincie.


Firm of the Future BV

Joost Brouwer

j.brouwer@firmofthefuture.nl

T: 030 - 307 13 17

www.firmofthefuture.nl