Jan Lonink Burgemeester Terneuzen

Europe, here we come!

De gemeente Terneuzen ligt ingeklemd tussen België en de belangrijke vaarweg de Westerschelde. Ondanks de tunnel onder deze zeearm vormt het water een harde barrière. Dit in tegenstelling tot de landsgrens met België. Deze passeer je zonder dat je er erg in hebt. Het landschap is hetzelfde, net als tegenwoordig de kwaliteit van de wegen. Wij zijn de Zeeuwse Vlamingen onder de Vlamingen. We spreken dezelfde taal en kunnen ons ook op culinair vlak aardig meten met onze zuiderburen. Niets houdt ons dus tegen om samen te werken met deze mede-Europeanen! Of wel…?

De landsgrens verraadt dat er toch verschillen zijn. Op het gebied van erkenning van diploma’s bijvoorbeeld. En in de belastingwetgeving. Het zijn knelpunten waar we in Europees verband aan moeten werken. Zeeuws-Vlaanderen heeft namelijk behoefte aan goed opgeleid personeel uit Gent en omstreken. Omgekeerd wordt het arbeids-ethos van de Zeeuws-Vlaming ook in Gent gewaardeerd. Voor werknemers die naar weerszijden van de grens pendelen, moet de mobiliteit goed zijn. En de drempel om over de grens te werken zo laag mogelijk.

Er is werk genoeg in de regio en het is prettig leven op het Zeeuws-Vlaamse land. Door demografische ontwikkelingen zijn we vooral op zoek naar jonge arbeidskrachten. De Kanaalzone in Terneuzen en het Sloegebied in Vlissingen vormen samen het economisch kerngebied voor Zeeland. Denken we de landsgrens weg en rekenen we steden als Antwerpen, Gent en Brugge mee, dan bevinden we ons juist in een economisch zeer sterk ontwikkelde regio. Zonder grensbarrières liggen er dus vele kansen.

Het goede nieuws is dat de Vlaamse overheid inmiddels fors investeert in de bouw van een nieuwe sluis in Terneuzen. Ook verbinden de Westerscheldetunnel, de Sluiskiltunnel en de verbrede toeleidingswegen ons beter en sneller met het achterland.

Misschien wel het meest sprekende voorbeeld van Europese samenwerking is de -recente fusie tussen het Belgische havenbedrijf Gent en Zeeland Seaports in het nieuwe North Sea Port. Met de fusie is een grensoverschrijdend havengebied ontstaan dat zich over zo’n 60 kilometer uitstrekt.

De fusie bewijst dat grenzen best geslecht kunnen worden. Mits uiteraard de wil aanwezig is en de voordelen van een fusie worden ingezien (vergroten economische slag- en aantrekkingskracht en kostenbesparing). Een dergelijke fusie biedt bovendien weer nieuwe kansen. Zoals milieuwinst door uitwisseling van rest- en warmtestoffen en slimmere transportcombinaties over spoor, weg en water. Knelpunten of kansen? Wij in Terneuzen zeggen: kansen! Europe, here we come!