Visie

SUBSIDIES OM CO2-UITSTOOT TE VERMINDEREN

INTERREG: SAMEN EUROPESE PROBLEMEN AANPAKKEN

Foto: Jolanda Hoogendoorn

Nederland staat voor een grote uitdaging. In 2030 moet de CO2-uitstoot met 49 procent zijn verminderd ten opzichte van 1990. In het Klimaatakkoord is mobiliteit een van de vijf sectoren waar de verlaging van CO2-uitstoot moet gebeuren, bijvoorbeeld via elektrisch en emissieloos rijden. Om deze ambitie te verwezenlijken, kunnen Europese subsidies een duwtje in de rug geven. Lokale overheden, kennisinstellingen en bedrijven komen hiervoor in aanmerking.

Niet alleen Nederland heeft plannen om CO2-uitstoot bij mobiliteit te verminderen, ook voor de Europese Unie is dit een prioriteit. Een manier om deze doelstelling om te zetten in de praktijk is via een Europees Interreg project. Interreg programma’s ondersteunen samenwerking over de landsgrenzen heen om een oplossing te vinden voor gedeelde problemen, zoals de vervuilende effecten van mobiliteit. RVO.nl is nauw betrokken bij drie Interreg programma’s.


Interreg Noordzee regio (N
SR)

Centraal in dit programma staat samenwerking tussen de zeven landen die aan de Noordzee liggen. In Nederland doen acht provincies mee. De subsidie is maximaal 50 procent van de projectkosten.


G-PaTRA: Green Passenger Transport in Rural Areas

De provincies Drenthe en Groningen zijn betrokken in het project G-PaTRA. Groen vervoer en mobiliteit op het platteland wordt gepromoot door bijvoorbeeld de inzet van nulemissie-bussen bij het openbaar vervoer of het makkelijker maken van carpoolen.


Interreg Noordwest-Europa (NWE)

Binnen dit programma is de gemeente Arnhem het project CleanMobilEnergy gestart. Hier onderzoekt men in vier city pilots, waaronder Arnhem en Londen, hoe het mogelijk is om de opwekking van duurzame energie te combineren met het laden van elektrische voertuigen. Binnen Interreg NWE doen negen Nederlandse provincies mee en is de samenstelling van landen net iets anders dan bij Interreg NSR. Luxemburg, Frankrijk, Ierland en Zwitserland doen hier bijvoorbeeld wel mee. De financiering is iets hoger en loopt op tot maximaal 60 procent van de projectkosten.


Gaat een pilotstudie een stap te ver? Kijk dan eens bij Interreg Europe. Hier wisselen beleidsmakers uit de 28 EU-lidstaten ideeën uit over goed beleid. Bij het project EV Energy gaat het over good practices en beleid rond duurzame energie en elektrische mobiliteitssystemen in stedelijke gebieden. Vanuit Nederland zijn Green IT Amsterdam (leadpartner) en de provincie Flevoland betrokken.

Spreekt dit Europese samenwerkingsavontuur u aan? In de uitwerking van een projectidee staat u er niet alleen voor. De adviseurs van RVO.nl geven advies, helpen uw project te bouwen, lezen kritisch mee met uw projectvoorstel en kunnen helpen in de zoektocht naar partners.

Projectvoorstellen voor Interreg NSR kunnen worden ingediend tot 12 oktober, voor Interreg NWE tot 22 november. In 2019 is het hoogstwaarschijnlijk voor alle drie de programma’s opnieuw mogelijk een projectidee in te dienen. Meer informatie op de website van RVO.nl.