‘Voor ons is het op de boot een soort uitje’

Breda zet boa-boot in voor handhaving op en om het water

RUBRIEK

DOOR MAURITS VAN DEN TOORN BEELD BOA'S VAN HANDHAVING BREDA

De gemeente Breda is bezig met het terugbrengen van waterwegen in de stad, zoals de Nieuwe Mark in het centrum. Daardoor ontstaan er meer mogelijkheden voor recreatie op het water. Het aantal boten en bootjes neemt toe en daarmee ook de behoefte aan handhaving op het water. Vorig jaar is de gemeente daarom begonnen met de inzet van een speciale boa-boot.

Dat klinkt als ‘zo gezegd, zo gedaan’, maar Kurt Clincke, controleur van de openbare ruimte (een Domein 1 Boa), vertelt wat er allemaal voor nodig was: ‘Het eerste punt was natuurlijk een boot zien te krijgen. We hebben een proefvaart met een boot met een motor van 25 pk gemaakt. Dat bleek te weinig te zijn, zodat we een boot met een 40 pk-motor hebben besteld. Ondertussen hebben vijf collega’s en ik ons vaarbewijs gehaald en een nautische opleiding gevolgd; zo hebben we ons verdiept in het Vaarreglement en de Binnenvaartwet, dat was allemaal nieuw voor ons.’

Daarna konden er in het vroege voorjaar proefvaarten worden gehouden, zodat de boot en de bemanning gereed waren voor de eerste inzet tijdens Koningsdag. Clincke: ‘We zijn meteen heel positief ontvangen en letten op verschillende dingen: het veroorzaken van golfslag, we kijken of mensen geen afval in het water gooien, of ze hun bootjes correct aanleggen en of er een dodemanstouwtje is waardoor de motor van de boot afslaat als iemand in het water valt. Ook zijn we met bootverhuurders in gesprek gegaan zodat ze de mensen die een boot huren goed informeren. Er is trouwens voor gekozen in het eerste jaar alleen waarschuwend en nog niet verbaliserend op te treden.’


Nauwe samenwerking

Bij dat optreden is een goede samenwerking met de politie van groot belang. Aanvankelijk liep dat niet helemaal naar wens. ‘Tijdens het jazzfestival in mei kregen we te maken met schippers en alcoholgebruik. Omdat we niet bevoegd zijn daartegen op te treden hebben we de politie gebeld. Dat liep die eerste keer nogal chaotisch, maar daar hebben we van geleerd. We hebben nu een nauwe samenwerking en we kunnen als dat nodig is een formeel handhavingsverzoek indienen via C2000.’

Inmiddels is het (bijna) winter en is er op het water minder te beleven; voor de pleziervaart is het seizoen ten einde. Toch zijn de boa’s te water ook in deze slappe tijd actief en bewijst de boot zijn nut. ‘We controleren nu ligplaatsen en de naleving van de Visserijwet. Ook ontdekken we bijvoorbeeld illegale slaapplaatsen van zwervers. Vanaf het water kun je andere feiten constateren dan vanaf het land,’ legt Clincke uit. Hij is erg te spreken over de inzet van de boa-boot. ‘Voor ons is het op de boot een soort uitje. We zorgen er ook voor dat alle boa’s in roulatie meegaan, iemand zonder vaarbewijs gaat altijd samen met iemand die dat wel heeft. Zo ontstaat er in de organisatie geen onderscheid tussen de collega’s.’

“Het eerste jaar treden we alleen waarschuwend op, nog niet verbaliserend”

Wensen

Er lijkt niets te wensen over te blijven – of toch wel? ‘Nou… toen we een keer een boot moesten wegslepen die niet meer voldeed aan de eisen in de Pleziervaartwet, merkten we dat 40 pk eigenlijk toch ook te licht is. We willen onze motor daarom inruilen voor een exemplaar van 60 pk.’