WHITEPAPER

DOOR REDACTIE GEMEENTE.NU

Nieuwe privacyregels

Door de verandering in verschillende wetgeving hebben buitengewoon opsporingsambtenaren allerlei nieuwe privacyregels voor hun kiezen gekregen bij het verwerken van persoonsgegevens. Onder welke regels valt bijvoorbeeld het notitieboekje?


Bij de verwerking van persoonsgegevens heeft een boa te maken met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) die sinds 25 mei 2018 van toepassing is. Ter aanvulling op de AVG heeft de overheid een wet gemaakt met zaken die voor Nederland gelden. Dat is de Uitvoeringswet algemene regels gegevensbescherming (Uavg).

Daarnaast is een Europese Richtlijn [EU 2016/680] gepubliceerd die op 6 mei 2018 in werking trad. De Autoriteit Persoonsgegevens noemt het de Richtlijn gegevensbescherming politie en justitie. De regels zijn gedetailleerd en komen terug in zowel de Wet politiegegevens (Wpg) als het Besluit politiegegevens, die afgelopen zomer in werking zijn getreden.


Notitieboekje

Lastig is dat sommige persoonsgegevens vallen onder de AVG en andere onder de Wpg. Beide wetten kunnen daardoor soms van toepassing zijn, denk maar aan het notitieboekje (en het opbergen of weggooien daarvan) van de boa. Gelukkig zijn de regels uit beide soorten wetgeving niet in strijd met elkaar. Uiteindelijk komt het erop neer dat de boa geen enkel persoonsgegeven anders dient te verwerken dan voorgeschreven. En dit betekent onder andere strikte geheimhouding. Voor zowel de opsporing als voor de overige gegevensverwerking dient de werkgever van de handhaver een register bij houden. Dat geldt ook voor de zogenoemde logging.


Deze aandachtspunten zijn afkomstig uit het whitepaper ‘Nieuwe privacyregels voor boa’s’, geschreven door boa-expert Henk van Hoevelaken. Download het whitepaper gratis en lees alles over de nieuwe regels en wetten die gelden bij het verwerken van persoonsgegevens als boa.