Faillissementsrecht

De herijking van de Faillissementswet