‘BREDER KIJKEN DAN MIJN EIGEN ORGANISATIE, DAT HOUDT ME SCHERP’

ANJA FRANKORT, BESTUURSADVISEUR BERGEN OP ZOOM EN YNNOVATOR

Ze zijn jong, ambitieus, flexibel en wars van conventies. Liever volgen ze hun hart, doen ze waar ze echt goed in zijn en kiezen ze hun eigen klussen. Vier jonge publiek professionals vertellen wat hen drijft. Anja Frankort is bestuursadviseur bij de gemeente Bergen op Zoom en aangesloten bij Ynnovate. ‘Het is mijn nachtmerrie om veertig jaar in dezelfde functie te zitten.’

Tekst en beeld: Sanne van der Most

‘Je moet wél ambities hebben’

Wat doet een Ynnovator?

‘Ynnovate is een organisatie die innovatie binnen de overheid wil stimuleren. Na een driedaagse cursus waarin ik leerde om creatieve processen te begeleiden, kon ik als Ynnovator aan de slag om overheidsorganisaties te begeleiden en te inspireren bij het oplossen van concrete vraagstukken. Dit doe ik via de Ynnovators Pool bij zowel mijn eigen organisatie als bij andere gemeenten, provincies, waterschappen, het Rijk en het UWV. Maar ook bij onderwijs- of zorginstellingen.’


Over wat voor soort processen gaat het dan?

Dat kan van alles zijn waar een organisatie tegenaan loopt. Hoe stimuleer je mobiliteit? Hoe krijg je meer jongeren bij de overheid? Met een aantal Ynnovators zijn we voor verschillende gemeenten, waaronder Deventer, Haarlemmermeer, Hengelo en Lelystad, aan de slag gegaan. Om echt tot de kern van het probleem te komen en een oplossing te zoeken. Voor de gemeente Eindhoven hebben we een sessie gedaan over samenwerken binnen het sociaal domein.’


Hoe zien die sessies eruit?

Tijdens onze Ynnovatesessies proberen we mensen anders te laten denken en zo tot een oplossing te komen. Door ze het vraagstuk op te laten lossen, zoals zij denken dat bijvoorbeeld Ikea dat zou doen en dat te vertalen naar hun eigen organisatie. Of ik deel kaartjes uit van allerlei diersoorten en dan vraag ik ze hoe ze het vraagstuk zouden oplossen als ze dat dier waren. Heel simpel maar het werkt wel. Door je perspectief te veranderen, zie je nieuwe mogelijkheden.’


Werkt dat inspirerend voor jou?

‘Absoluut. Ik kom overal en ik zie van alles. Ik werk zowel voor mijn eigen gemeente als voor andere gemeenten in de regio West-Brabant. Vanuit de Ynnovators Pool krijg ik soms grotere klussen bij andere organisaties waardoor ik een paar dagen op pad ben. Breder kijken dan mijn eigen organisatie, dat houdt me scherp. En het is ook nog eens ontzettend leerzaam. Door Ynnovate heb ik ontdekt dat ik het erg leuk vind om creatieve sessies te begeleiden en dat ik het prima vind om voor een grote groep te presenteren, terwijl ik dat vroeger een beetje eng vond.’


Hoe regel je dat met je werkgever?

‘Die is er heel blij mee. We hebben goede afspraken gemaakt. Het mes snijdt ook echt aan twee kanten. Want het is niet alleen goed voor mijn eigen ontwikkeling maar ook voor de gemeente zelf. Ik kom met allerlei verschillende organisaties in aanraking en ik bouw een groot netwerk op. Daar heeft Bergen op Zoom zelf natuurlijk ook veel aan.’


Dé toekomst dus voor andere jonge ambtenaren?

‘Ik denk het wel. Het is mijn nachtmerrie om veertig jaar in de zelfde functie te zitten. Maar dat geldt denk ik niet alleen voor jonge mensen. Het past ook gewoon in deze tijd om bewuster bezig zijn met je eigen ontwikkeling. Vernieuwing heeft naar mijn gevoel meer met instelling te maken. Je moet wél ambities hebben en ergens aanjager van willen zijn.’


‘Een ambtenaar ben ik nu eigenlijk niet meer’

Wat is Jong&Fris?

‘Wij zenden jonge, net afgestudeerde mensen uit naar veelal gemeenten en waterschappen. Zelf heb ik zo ook twee jaar bij de gemeente Velsen gewerkt. Daarna ben ik bij Jong&Fris intern gaan werken. Ik ondersteun en geef leiding aan onze 24 mensen die de opdrachten vervullen. Daarnaast ontwikkel ik als scenarioschrijver, projectleider en regisseur trainingen met virtual reality.’


Dat klinkt spannend. Hoe werkt dat precies?

Wij maken trainingen met acteurs over een onderwerp waar de gemeente behoefte aan heeft. Dat kan van alles zijn. De Omgevingswet, handhaving, het KCC, werving en selectie of het nieuwe werken: je kunt het zo gek niet bedenken. De deelnemer krijgt een virtual-reality-bril op, waar de scènes in 3D en in 360-graden op te zien zijn, zodat hij het ook echt beleeft.’


Daar kun je vast veel creativiteit in kwijt?

Absoluut. Ik maak de inhoudelijke vertaalslag naar de scenario’s, die ik vervolgens ook zelf schrijf. Daarnaast regel ik de acteurs én voer ik de regie op de set. Helemaal mijn ding, want naast mijn werk bij Jong&Fris volg ik de studie docerend theatermaken aan de Hogeschool voor de Kunsten in Tilburg. Door het maken van deze trainingen sla ik echt een brug tussen mijn twee werelden en dat is te gek.’


Hoe belangrijk is die afwisseling voor je?

‘Heel belangrijk. Bij Jong&Fris hebben we geen specifiek functieprofiel waar je jaren aan vastzit. Iedere maand evalueren we wat we hebben gedaan en wat er vervolgens moet gebeuren. Zo deed ik een onderzoekje onder onze medewerkers over waar ze behoefte aan hebben en dat bleek vooral begeleiding te zijn. Ik heb zelf twee jaar bij een gemeente gewerkt, dus vanuit mijn ervaring help ik ze nu bij het omgaan met bijvoorbeeld lastige collega’s, feedback geven aan hun leidinggevende of hoe ze hun bevindingen op een leuke manier kunnen presenteren.’


De ambtenaar van de toekomst, is die een beetje zoals jij?

‘Een ambtenaar ben ik nu eigenlijk niet meer, maar ik zit er natuurlijk wel dicht tegenaan. Ik heb een te gekke baan, die ik deels zelf heb gecreëerd. Met enorm veel keuzevrijheid, ruimte om te doen waar mijn hart ligt en veel flexibiliteit. Letterlijk ook, want ik ben altijd onderweg. Met mijn laptop en telefoon in de trein of werkend vanuit cafeetjes. Voor mij werkt dat perfect. En ik denk dat dat voor een heleboel mensen geldt.’


Tijd voor een omslag dus?

‘Je zou zeggen van wel. Het rare en tegelijkertijd het interessante aan de ambtenarij is dat men wel zegt flexibel te willen werken, maar dat de meesten in de praktijk toch blijven hangen in die ouderwetse conventies. Je zit van negen tot vijf achter je bureau, je loopt zachtjes door de gang, als je bij de koffie staat, ga je roddelen. Gedragsnormen waar iedereen zich aan houdt, óók de jongeren. Terwijl niemand ze verplicht dat te doen. Met Jong&Fris hopen we daar onder andere verandering in te brengen.’


‘IK HEB EEN TE GEKKE BAAN, DIE IK DEELS ZELF HEB GECREËERD’

LEONIE KUHLMANN, PEOPLE & CHANGE MANAGER BIJ JONG&FRIS

Ze zijn jong, ambitieus, flexibel en wars van conventies. Liever volgen ze hun hart, doen ze waar ze echt goed in zijn en kiezen ze hun eigen klussen. Vier jonge publiek professionals vertellen wat hen drijft. Leonie Kuhlmann werkt bij Jong&Fris, een organisatie die jonge mensen uitzendt naar gemeenten en waterschappen. ‘Ambtenaren zeggen flexibel te willen werken, maar ze blijven toch hangen in ouderwetse conventies.’

Tekst en beeld: Sanne van der Most


‘IK LEER VEEL OVER DE WERELD EN OVER MEZELF’

LORENZO GOUDSMITS, AMBTENAAR BIJ DE GEMEENTE EINDHOVEN

Ze zijn jong, ambitieus, flexibel en wars van conventies. Liever volgen ze hun hart, doen ze waar ze echt goed in zijn en kiezen ze hun eigen klussen. Vier jonge publiek professionals vertellen wat hen drijft. Lorenzo Goudsmits is in dienst bij de gemeente Eindhoven, maar werkt als Brammer ook voor andere overheidsorganisaties in Brabant. ‘Zo verbreed ik mijn kennis en zie ik hoe de wereld in elkaar steekt.’

Tekst en beeld: Sanne van der Most

‘De deal is dat ik mezelf terugverdien’

Wat doet een Brammer?

‘BRAM is een zelfsturend netwerk van dertien jonge publiek professionals in dienst bij vier verschillende Brabantse overheidsorganisaties: de gemeenten Bergen op Zoom, Eindhoven en Oss en de provincie Noord-Brabant. Wij doen opdrachten die we zelf uitkiezen, bij verschillende organisaties, zowel intern als extern. Met elkaar kijken we welke opdrachten het best bij welke Brammer passen en waar onze kennis en competenties het best tot hun recht komen, zodat iedereen op de juiste plek aan de slag kan.’


Wat voor soort klussen komen bij jou terecht?

‘De afgelopen twee jaar heb ik twaalf inhoudelijk heel verschillende opdrachten gedaan voor vier organisaties. Mijn rollen liepen uiteen van projectleider tot managementadviseur en van programmasecretaris tot onderzoeker. Op dit moment doe ik twee klussen voor de gemeente Eindhoven, waar ik officieel in dienst ben. Eén klus gaat over het opstellen van de omgevingsvisie, in de andere opdracht werk ik aan het vormgeven van regionale samenwerking op het vlak van gezondheid in relatie tot de leefomgeving. Hiervoor zat ik anderhalf jaar zo’n tien uur per de week in Oss waar ik werkte aan een pilot met een online platform dat mensen helpt keuzes te maken over woningaanpassingen. De andere uren in de week vulde ik op met allerlei kortdurende losstaande opdrachten.’


Flexibel werken, zelf keuzes maken en doen wat je leuk vindt. De ideale baan?

‘Voor mij wel. Mijn interesse is superbreed. Deze baan stelt mij in staat om steeds met een ander onderwerp aan de slag te gaan. Ontzettend leerzaam. Zo verbreed ik mijn kennis en zie ik hoe de wereld in elkaar steekt. Daarnaast vind ik sociaal contact heel belangrijk. Door mijn klussen leer ik steeds nieuwe mensen kennen en dat werkt verfrissend. Tegelijkertijd leer ik zo veel over mezelf.’


Zou je meer ambtenaren het ‘Brammerschap’ aanraden?

‘Absoluut. Het is heel vrij en flexibel maar tegelijkertijd ben ik wel echt onderdeel van de gemeente, in tegenstelling tot een consultant die van buiten komt. Die manier van werken, waarbij ieder individu zelfsturend is en zijn eigen klussen kiest, past perfect bij werken voor de overheid anno 2018. Precies die gedachte willen we vanuit BRAM actief uitdragen en zo een verandering bij gemeenten en andere overheden teweegbrengen.’


En je werkgever vindt dat allemaal goed?

‘Jazeker. Ik ben wel in dienst bij de gemeente Eindhoven, maar altijd bezig op een BRAM-opdracht. De deal is dat ik mezelf terugverdien met de opdrachten die ik als Brammer doe. Een bijzondere constructie. Flexpools zie je wel steeds meer bij de overheid, maar meestal werk je dan toch binnen je eigen organisatie. Onze klussen kunnen ook extern zijn. Van iedere klus pik ik weer iets nieuws mee. Mijn netwerk wordt steeds groter en ik zie hoe andere organisaties zaken aanpakken. Dat biedt een enorme meerwaarde voor mijn eigen organisatie en dat zien zij gelukkig ook. Daarnaast komen we als netwerk regelmatig bij elkaar om kennis en ervaringen te delen. Ook dat is waardevol.’


‘Als trainees zijn wij ook echte verbinders’

Wat doe je allemaal als trainee in Delft?

Eigenlijk van alles. Dat maakt het leuk. In twee jaar tijd krijg ik drie opdrachten op verschillende locaties. Ik begon als inkooptrainee met een klus over maatschappelijk verantwoord inkopen en ik kwam erachter dat duurzaamheid nog niet genoeg werd meegenomen. Vervolgens bedacht ik een plan om dat te veranderen en een stuk bewustwording binnen de gemeente te creëren. Meteen een leuke start dus. Mijn tweede opdracht was voor de beleidsafdeling wonen waar ik meehielp aan het opzetten van de Woningbouwmonitor voor Delft.’


En waar zit je nu?

Sinds september werk ik mee aan de participatieaanpak ‘Delfts Doen’, die vooral is gericht op de omgevingsvisie voor Delft 2040. Wat willen de Delftenaren zelf? Ik hou straatinterviews en gesprekken met focusgroepen en met die input gaan we aan de slag. Heel erg leuk en echt gericht op de samenleving. De rest van de tijd werk ik voor de gemeente Rijswijk, bij het Werkgeversservicepunt. Zij willen professioneler werken en hun communicatie daarop aanpassen en ik help mee met de communicatiestrategie.’


Lekker veelzijdig dus. Is dat ook wat je zoekt?

‘Ja, absoluut. Daar hou ik ook wel van. Zeker nu, met die twee uiteenlopende klussen. Het ene deel van de week doe ik echt iets heel anders dan het andere deel. Dat maakt het interessant. Door al die verschillende klussen ben ik er ook achter gekomen waar mijn hart ligt. Toen ik als trainee begon, dacht ik dat inkoop het voor mij helemaal was. Nu weet ik dat ik liever bezig ben met sociaal-maatschappelijke thema’s. Maar dan wel op beleidsniveau in een professionele omgeving. Het contact met de mensen vind ik heel leuk, maar het moet ook weer niet alleen maar praktisch en uitvoerend zijn.’


Hoe bevalt het flexwerken?

‘De vaste plek met de theedoos, de plantjes en de fotolijstjes bestaat al lang niet meer. Zowel in Rijswijk als in Delft werken we op flexplekken. Hoewel ik zelf wel een beetje honkvast ben, bevalt dit mij prima. Je gaat gewoon zitten waar ruimte is. Al is het soms wel handig dat je in de buurt zit van je collega’s waar je op dat moment mee samenwerkt. Maar dat hoeft natuurlijk niet altijd dezelfde locatie te zijn. Als hier geen plek is, lopen we gewoon met z’n allen naar het stadhuis en strijken we daar neer. En als ik een dag geen afspraken heb, werk ik lekker thuis.’


Wat typeert jullie als jongere garde?

‘Wij zijn de eerste lichting trainees bij de gemeente Delft. Het idee was ook echt om wat meer verjonging te brengen, want de gemiddelde leeftijd was best hoog. Ik merk dat de meeste collega’s openstaan voor onze nieuwe ideeën. Doordat wij als trainees veel wisselen van opdracht en locatie, zijn wij ook echte verbinders. Waar afdelingen van nature misschien niet zo snel zullen samenwerken, doen wij dat als trainees wel. Ik denk dat dat wel echt iets van deze generatie is.’

‘DOOR AL DIE KLUSSEN WEET IK NU WAAR MIJN HART LIGT’

VARISHA RAMKISOR, TRAINEE BIJ DE GEMEENTE DELFT

Ze zijn jong, ambitieus, flexibel en wars van conventies. Liever volgen ze hun hart, doen ze waar ze echt goed in zijn en kiezen ze hun eigen klussen. Vier jonge publiek professionals vertellen wat hen drijft. Varisha Ramkisor is trainee bij de gemeente Delft. ‘De vaste plek met de theedoos, de plantjes en de fotolijstjes bestaat al lang niet meer.’

Tekst en beeld: Sanne van der Most