‘Niet te lang op één plek blijven zitten’

Maarten Schurink is teruggekeerd op BZK, nu als secretaris-generaal.

Middengroep
pakt de regie

Investeren in eigen loopbaan als antwoord op veranderingen.

‘Ambtenaren zeggen
te snel ja en amen’

Tips voor communicatie met bestuurders.

‘Vernieuwende ambtenaren lopen vaak tegen een muur aan’

A+O fonds Gemeenten bestaat 25 jaar.

Recente rapporten en onderzoeken over ontwikkelingen op de arbeidsmarkt.

Grensontkennend
samenwerken

Omgevingswet biedt kansen voor cultuuromslag.

Gemeenten gaan
flexibeler werken

Kerkrade en Amersfoort verkennen de mogelijkheden.

Leonie Kuhlmann

Lorenzo Goudsmits

Varisha Ramkisor

TRENDS

VISIE

Informatie die

ertoe doet

Goede arbeidsvoorwaarden centraal

'Beste juristen werken aan hard en soft skills'

ADVERTEERDERS