DE SLEUTEL TOT SUCCES

Ruim honderd gemeenten maken actief gebruik van een generatiepact. Zij doen dat elk op hun eigen manier, want het pact kent veel mogelijkheden om de regeling aan te passen aan de specifieke omstandigheden en wensen van de organisatie. A+O fonds Gemeenten onderzocht in opdracht van het Landelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden (LOGA) praktijkervaringen van gemeenten met een generatiepact. Naast HR-adviseurs komen leidinggevenden aan het woord en medewerkers die gebruikmaken van de regeling. De geleerde lessen en tips zijn opgenomen in het rapport Sleutel tot succes in handen van gemeenten.KLANT IN BEELD

Een deel van de bijstandsklanten is niet in beeld bij gemeenten. Wat levert het op als je deze klanten wel spreekt? En wat is daarvoor nodig? In opdracht van het ministerie van SZW hebben De Beleidsonderzoekers onderzoek gedaan in Helmond, Leiden, Zwolle, Langedijk en vijf gemeenten in de provincie Utrecht. Hieruit blijkt dat mensen in de bijstand vaak meer kunnen dan gemeenten denken, maar dat directe bemiddeling naar werk meestal niet haal baar is. Gemeenten moeten inspanningen leveren om hen te ondersteunen in hun ontwikkeling.


DIGITALE TRANSFORMATIE

De snelle technologisch vooruitgang is aanleiding voor volop discussie over de gevolgen voor de werkgelegenheid en de kwaliteit van werk. A+O fonds Gemeenten doet onderzoek naar de impact hiervan op gemeentelijke organisaties. Deel I, de literatuurstudie, is beschikbaar. Het vervolg richt zich op de impact van de digitalisering en nieuwe slimme technologieën op domeinen en bedrijfsprocessen bij gemeenten. Dit tweede deel verschijnt in het eerste kwartaal van 2019.


DE LUIE AMBTENAAR

Hoogleraar publiek management en gedrag aan de Universiteit Utrecht, Lars Tummers, doet onderzoek naar stereotypen van ambtenaren in Nederland, Canada en Zuid-Korea. Gelden in deze landen dezelfde typeringen? En wat zijn de gevolgen daarvan? Tummers onderzoekt ook hoe ambtenaren het beste met stereotypering kunnen omgaan.

Het onderzoek past volgens de hoogleraar heel goed bij het departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap van de universiteit. Tummers: ‘Wij leiden studenten op die later ambtenaar worden of anderszins voor de publieke zaak gaan werken. Dan is het goed en heel logisch om te onderzoeken hoe mensen denken over ambtenaren.’

Tummers ontving 800.000 euro van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) voor dit vijfjarig onderzoek en werkt samen met wetenschappers uit Canada en Zuid-Korea.


DE VERANDERENDEN GEMEENTE

In opdracht van A+O fonds Gemeenten is Thijs Homan, hoogleraar implementation and change management aan de Open Universiteit, in 2017 een onderzoek gestart naar de veranderende gemeente. Het centrale thema: in vrijwel alle gemeenten zijn verandertrajecten gaande, terwijl steeds duidelijker wordt dat formele verandertrajecten niet per se de motors voor feitelijke verandering zijn. Waardoor veranderen gemeenten dan wél? De uitkomsten van dit leer- en onderzoeksprogramma worden op 18 maart 2019 gepresenteerd.