Visie

WERKEN VOOR DE JUSTITIËLE INFORMATIEDIENST

INFORMATIE DIE ERTOE DOET


Sommige informatie is zó belangrijk dat het mensenlevens kan veranderen. Strafrechtelijke veroordelingen, verblijfsvergunningen, persoonsverwisselingen. De Justitiële Informatiedienst, kortweg Justid, zorgt dat dit soort informatie beschikbaar komt en deelt die met de juiste instanties. ‘Een zeer verantwoordelijke en maatschappelijk relevante klus,’ zegt Pieter Josephus Jitta, directeur strategie en middelen. ‘Waarvoor we slimme en gedreven mensen nodig hebben.’

Persoonsverwisselingen met onterechte gevangenisstraffen als gevolg, illegale Chinezen die in een vrachtwagen van Zeebrugge naar Dover overleden en een Franse onderwijzer die zich vergreep aan leerlingen maar zijn praktijken na zijn gevangenisstraf in België kon voortzetten. Heftige gebeurtenissen met een enorme maatschappelijke impact, die – als er een juiste manier informatie-uitwisseling had plaatsgevonden – niet hadden hoeven plaatsvinden. ‘Samen vormen ze dé reden voor het oprichten van Justid,’ vertelt Josephus Jitta. ‘Het werk van justitie draait om situaties die spanningsvol zijn en behoorlijk ingrijpen in mensenlevens. Iemands vrijheid, iemands jeugd, iemands bestaan staat op het spel. De ene hand van justitie moét weten wat de andere hand doet. Anders gaat het weer mis.’


Backoffice

En dat doet Justid inmiddels al zo’n twaalf jaar, op vier locaties – Den Haag, Zutphen, Almelo en Leeuwarden – en met ruim 350 collega’s. Josephus Jitta: ‘Wij zijn opgericht om binnen het domein van justitie bijzondere persoonsinformatie te ontsluiten. Die informatie delen wij vervolgens met medewerkers binnen de justitieketen die beslissingen nemen over verdachten, slachtoffers, getuigen, kinderen en ouders uit de jeugdzorg. Daarmee zijn wij in feite dus geen publieke dienst maar echt een backoffice, een organisatie voor de professional in de uitvoering.’ Tegelijkertijd maakt Justid ‘digitaal praten’ met Justitie mogelijk. ‘Zowel binnen ons eigen domein,’ vervolgt hij, ‘als met inspecties van andere ministeries, gemeenten, provincies, het UWV en zelfs met organisaties buiten Nederland. En dit doen we allemaal in een agile omgeving met onze zelfgebouwde ICT-systemen en de nieuwste tools en technieken.’

Iets extra’s

Gespecialiseerd, nauwkeurig en verantwoordelijk werk dus, dat vraagt om dito medewerkers. Inhoudelijk specialisten die veel weten van zaken als identiteitsvaststelling, de digitale vertaling van persoonskenmerken, versleuteling van berichten en digitaal archiveren. ‘Veel juristen ook die meekijken naar de wettelijke grondslagen van onze informatie,’ vult Josephus Jitta aan. ‘En natuurlijk een heleboel ICT’ers. ‘Maar doordat Justid in eerste instantie een echte informatiedienst is en geen ICT-dienst, zoeken we wél naar iets extra’s. Onze mensen moeten heel goed met de omgeving – de strafketen, de vreemdelingenketen en de jeugdzorgketen- kunnen communiceren en echt onderzoeken wat hun informatiebehoefte is. Ze moeten zich kunnen verplaatsen in de informatiebehoefte van zowel organisaties als de IND en de Raad voor de Kinderbescherming als het UWV en de gemeente. En vervolgens ook de vertaalslag kunnen maken naar de manier waarop wij al die informatie digitaal willen communiceren.’


Professionals

Om al die kennis en kunde up-to-date te houden, staat opleiden en ontwikkelen bij Justid bijzonder hoog in het vaandel. Het is zelfs, zoals Josephus Jitta het stelt, een bestaansnoodzaak. ‘Wij zijn een organisatie van professionals die allemaal met elkaar moeten kunnen samenwerken. Daarom moeten we onze mensen maximaal faciliteren om zich door te ontwikkelen. Zonder dat, kunnen wij ons werk niet doen.’

Pieter Josephus Jitta