Visie

NIEUWE WERKGEVERSVERENIGING SECTOR WATERSCHAPPEN

GOEDE ARBEIDSVOORWAARDEN CENTRAAL

De waterschapssector heeft sinds 6 december een gloednieuwe werkgeversvereniging, de Vereniging werken voor waterschappen (Vwvw). Deze vereniging werkt aan een nieuwe, moderne cao voor de waterschappen en gelieerde organisaties.

Toine Poppelaars

De werkgeversvereniging denkt mee over de invulling van werkgeverschap en goede arbeidsvoorwaarden. De vereniging neemt hiermee de werkgeverstaken over van de Unie van Waterschappen. Dit is nodig vanwege de overgang naar het civiel recht: de wet op de collectieve arbeidsovereenkomst gaat gelden. Door een zelfstandige vereniging op te richten, kunnen alle bedrijven uit de waterschapssector lid worden van de werkgeversvereniging en gebruikmaken van de cao, ook als ze geen waterschap zijn.


Het civiele recht hecht grote waarde aan vrijheid. Lid worden van de vereniging is dan ook niet verplicht voor de relevante organisaties, maar biedt wel voordelen. Zo hoeft niet iedere organisatie apart een cao op te stellen. De werkgeversvereniging zit namens alle leden met de vakbonden aan één onderhandelingstafel.


Toine Poppelaars, voorzitter van de Vereniging werken voor waterschappen:

‘Het bepalen van onze visie en ambitie gebeurt in de ledenvergadering, het hoogste orgaan van de werkgeversvereniging. De vereniging wil in een cao een aantal belangrijke zaken goed regelen. Zo is gelijke beloning in de sector een belangrijk uitgangspunt. Afspraken over (financiële) beloning voorkomen onderlinge concurrentie en bevorderen samenwerking en mobiliteit. De werkgeversvereniging wil betrokkenheid van de leden en een eenduidige cao met goede arbeidsvoorwaarden. Wel blijft er ruimte voor de leden om hier samen met de medewerkers invulling aan te geven. Kortom, een cao die bijdraagt aan het boeien van onze professionals en ervoor zorgt dat we ons kunnen blijven ontwikkelen.’


Geert-Jan ten Brink, hoofdonderhandelaar namens de werkgevers:

‘Samen met de leden, vakbonden en onze werknemers willen we verder invulling geven aan de visie op werkgeverschap en waterbeheer: Samen meanderen naar 2025. Dit doen we door de nodige ruimte te laten aan alle leden. In de cao spreken we centrale kaders af, met genoeg beweegruimte voor de decentrale organisaties. Ook is er vertrouwen in elkaar nodig om flexibiliteit mogelijk te maken en ruimte te bieden om te experimenteren. We hebben hier al ervaring mee opgedaan via de afspraken over het Persoonsgebonden Basis Budget uit 2016 en de gesprekscyclus uit 2018.’

Geert-Jan ten Brink

Meer informatie is vanaf januari te vinden op vwvw.nl.