Veiligheid en gedrag

In veiligheidsdenken is de gedragscomponent van cruciaal belang. Als het gaat om incidenten, fouten of afwijkingen is gedrag bijna altijd de aanleiding, direct of indirect. Elk ongeval wordt (direct of indirect) voorafgegaan door een of meer onveilige handelingen. Een onveilige handeling is een vorm van gedrag. Daarom ligt de sleutel tot het verminderen van het aantal ongevallen in het beïnvloeden van gedrag. Handelingen die direct of indirect van invloed zijn op de veiligheid noemen we veiligheidsgedrag. Als we een veiligheidscultuur definiëren als de optelsom van het veiligheidsgedrag in een organisatie, dan geldt vice versa dat een sterke veiligheidscultuur de sleutel is tot het gewenste veiligheidsgedrag. Je kunt aan veiligheidscultuur werken (collectief) of aan veiligheidsgedrag (individueel). In de praktijk versterken beide elkaar.

Goed niet altijd goed genoeg

Veiligheidscultuur is op dit moment een hot issue. Veel bedrijven hebben een gedragsobservatieprogramma (Behaviour Based Safety) ingevoerd en veiligheidsbewustzijnstrainingen (awareness trainingen) georganiseerd. Een goede ontwikkeling, maar dergelijke programma’s mogen geen afleidingsmanoeuvre zijn om niet te hoeven investeren in andere veiligheidsaspecten. Een veiligheidsbewustzijnstraining of een gedragsobservatieprogramma heeft alleen zin als onderdeel van een gestructureerd veiligheidsprogramma, waarin technische veiligheid, organisatie en gedrag in balans zijn. Interventies doorvoeren als losse flodders heeft niet zoveel zin.

Vaak is de contactfrequentie en -duur met medewerkers bij een training of gedragsobservatie niet voldoende om ingesleten onveilig gedrag te veranderen. Dat gaat alleen als dagelijks op gedrag wordt gestuurd op het moment dat het gedrag daadwerkelijk plaatsvindt, dus tijdens de uitvoering van het werk. Een gedragsprogramma heeft daarnaast alleen zin als de werkplekken en arbeidsmiddelen veilig zijn, de werkprocedures praktisch en realistisch zijn en de druk van de productie aanvaardbaar is.

Praktisch en duurzaam veranderen

Als veiligheidsveranderaars bij D&F Consulting BV merken we dat het voor organisaties vaak moeilijk is om de veiligheidscultuur op een praktische en duurzame wijze te veranderen en te verbeteren. Een veiligheidscultuur is een complex samenspel van overtuigingen, waarden, attitudes en gedrag. Het versterken van een veiligheidscultuur vraagt om een benadering waarbij veiligheidskunde, veranderkunde en gedragspsychologie gecombineerd worden en op een praktische wijze worden toegepast in een organisatie.


Het boek Brainsafe 2.0® Van hersenpan tot veiligheidsplan bevat veel modellen en een compleet arsenaal aan praktische gedragsbeïnvloedingsinstrumenten die u helpen om de veiligheid structureel te verbeteren. Aan de hand van praktijkvoorbeelden krijgt u inzicht in de voorwaarden voor een succesvol verandertraject. De Brainsafe® methode is bij uitstek geschikt om leiderschapskwaliteiten van managers en leidinggevenden in een organisatie te ontwikkelen. Tevens biedt het u een leidraad waarmee u zelf een veiligheidsprogramma op maat ontwikkelt.

D&F Passion for Safety’

Wilt u de veiligheid van uw organisatie in kaart brengen, een veiligheidsprogramma implementeren en/of de kennis en organisatie borgen en versterken? Lees onze artikelen, whitepapers en boeken, volg één van onze workshops en trainingen of stel uw vragen aan onze veiligheidsspecialisten.


D&F Consulting B.V.

+31 (0)76-5040340

info@denf.nl