Incoterms voor douaneprofessionals:
toch belangrijk!

De Incoterms® zijn standaardleveringsvoorwaarden voor het internationale handelsverkeer met betrekking de verantwoordelijkheid voor het regelen van het vervoer, de verdeling van de kosten, wie het risico moet dragen voor transport en eventueel of er een transportverzekering moet worden afgesloten. Deze standaardvoorwaarden worden vaak in internationale koopcontracten gebruikt. Importerende en exporterende bedrijven doen er dan ook verstandig aan om te controleren of de Incoterms® 2010 regels die binnen het bedrijf gebruikt worden, nog wel adequaat zijn, want misverstanden tussen handelspartners kunnen veel geld kosten.

Onduidelijkheden in de praktijk

Desondanks bestaat er in de praktijk veel onduidelijkheid over de inhoud en gevolgen van de Incoterms® 2010. Evofenedex heeft hier in 2017 uitgebreid onderzoek naar gedaan en uit dit onderzoek kwamen verontrustende resultaten. Zo gaf 74% van de respondenten aan dat het regelmatig voorkomt dat er onduidelijkheid is over de rechten en plichten van de gekozen Incoterms®. Ruim twee derde gaf aan dat douaneregelingen geen invloed hadden op de keuze van de Incoterms® en slechts 35% van de respondenten bleek te beschikken over een uitgedacht beleid op het gebied van Incoterms®.


Zolang koper en verkoper geen problemen ondervinden tijdens het transport, hoeft dit ook niet erg te zijn, maar als er problemen zijn, ligt het anders. Meestal komen problemen rond Incoterms® ook pas naar voren als er extra kosten moeten worden gemaakt en partijen er niet meer uitkomen wie de onverwachte kosten zou moeten dragen. Denk bijvoorbeeld aan het geval waarbij een container in het uitgaande land is gecontroleerd door de Douane en er een nieuwe zegel is aangebracht, waardoor de Douane in het arriverende land de container tegenhoudt, omdat het zegelnummer niet meer overeenkomt met de meereizende transportdocumenten. Een lid van evofenedex kwam voor het probleem te staan dat de verkoper onjuiste informatie had meegegeven, waardoor de goederen werden vastgehouden door de Douane en de koper voor hoge demurrage kosten kwam te staan. Dergelijke problemen kunnen vrij snel voor hoge kosten zorgen en kunnen met het afspreken van de Incoterms® vooraf ingecalculeerd worden.


Ook andere vragen komen bij leden van evofenedex vaak naar voren, zoals de vraag of de partij die verantwoordelijk is voor het vervullen van de douaneformaliteiten ook verantwoordelijk is voor het regelen en betalen van de VGM weging? Of specifiek voor verzekering, welke dekking er geboden moet worden? Zo bestaan er in de praktijk toch veel vragen en onduidelijkheden over de Incoterms®, die ook tijdens de organisatie van het transport voor veel rompslomp en vragen kunnen zorgen.vragen?

Dergelijke vragen en problemen zullen tijdens het Douanecongres en Trade Compliance Congres worden behandeld om de juridische context rondom de Incoterms® 2010 inzichtelijk te maken voor iedereen werkzaam binnen de douanewereld. Als u zelf regelmatig tegen problemen of vraagstukken rond Incoterms® aanloopt, geeft u dan vooraf uw vragen door. Deze problemen of vraagstukken worden tijdens sessie “Incoterms in de praktijk” worden behandeld.

Alicia Zwanikken

Alicia is werkzaam bij evofenedex.

Haar specialisatie ligt op het terrein van het wegvervoer (CMR), de logistiek en het zeevervoer. Alicia heeft een brede adviespraktijk op het gebied van het (internationale) goederenvervoer en logistiek. Zij houdt zich onder meer bezig met geschillen over schade en aansprakelijkheid, adviseert over kwesties aangaande eigendoms-, retentie- en pandrechten en heeft veel ervaring met het opstellen en uitonderhandelen van logistieke contracten. Namens evofenedex neemt zij ook de lobby voor Incoterms 2020 en digitalisering van de logistieke keten voor haar rekening.


Alicia is hiervoor als wetenschappelijk docent verbonden aan de opleiding Commercial Law LL.M., een opleiding die zij zelf cum laude heeft afgerond. Alicia publiceert regelmatig over actualiteiten in vervoers- en verzekeringsrechtelijke tijdschriften. Alicia is lid van de Nederlandse Vereniging voor Vervoerrecht (NVV) en de Young Maritime Law Association (YMLA).