rotterdam school of management douane master

RSM Douane Master: voor douaneprofessionals met ambitie

De Rotterdam School of Management, Erasmus University (RSM) biedt sinds maart 2015 een programma aan voor douaneprofessionals. Sinds die tijd hebben 41 studenten aan het programma deelgenomen. Wat zijn hun ervaringen? Wie namen er aan deel? En wat maakt dit programma zo aantrekkelijk?

Ervaringen

‘Toen we het programma startten, waren we ervan overtuigd dat we een mooi en relevant programma hadden gemaakt. Sinds 2015 heeft bijvoorbeeld de gestage groei van e-commerce alleen nog maar meer duidelijk gemaakt hoe belangrijk het is om douane-afhandeling, handhaving, internationale logistiek en een transparante informatie-uitwisseling in gezamenlijkheid op te lossen. En natuurlijk waren we in 2015 nieuwsgierig hoe deelnemers het programma zouden ervaren’, vertelt Klaas Wassens. Klaas is executive director van de master en samen met Prof. Yao-Hua Tan als programma director en prof Rob Zuidwijk als academic director, verantwoordelijk voor de opzet en uitvoering van de master.


Het programma is mede ontwikkeld op basis van het competency-framework van de Europese Commissie. Hierin wordt benadrukt dat naast kennis van de Europese douanewetgeving ook inzichten nodig zijn vanuit supply chain management en compliance. Dit concept spreekt de Nederlandse Douane zeer aan en de Douane zag in het programma een goede mogelijkheid om eigen medewerkers van nieuwe academische kennis te voorzien.


‘De deelnemers waarderen deze combinatie van kennisgebieden zeer. Omdat de verdeling Douane / trade ongeveer 50/50 is, leren deelnemers ook veel van elkaar. Zo leren studenten ook de andere kant van de medaille kennen en vergroot iedereen zijn of haar netwerk’, merkt Wassens op.


Opvallend is dat meer dan de helft van de deelnemers 40 jaar of ouder is en dat slechts ongeveer 10% jonger is dan 30 jaar. Dat komt overeen met het karakter van het programma als een ‘post-experience’ master. De meeste deelnemers hebben dan ook al een master gevolgd en zien dit programma als een specialistische aanvulling die past bij hun huidige professie. Speciaal voor deelnemers met een HBO-diploma is het pre-master traject ingericht. Deelnemers frissen daarin hun kennis op en hen wordt geleerd om op academische wijze onderzoek te doen. Ook deelnemers met een WO-vooropleiding zien de waarde van deze pre-master.


‘This programme will offer me a comprehensive view of today’s customs and logistics ecosystem. Also, combining customs officers with business representatives, the variety of perspectives is sure to broaden the views of all participants.’

Hans Pieters, Policy advisor Customs and Excise at the Cabinet of the Minister of Finance, Belgium

‘This programme will boost my professional career. By acquiring the necessary knowledge, skills and network. I aim to use the programme as launchpad to further develop myself as customs and compliance expert.’

Mark Stokreef, Trade Compliance Analyst EMEA, Varex Imaging Corporation, The Netherlands.

Internationaal

‘Het programma is ingericht voor mensen met een drukke baan’, zo benadrukt Wassens. ‘Daarom kozen we voor een modulaire opzet om ook deelnemers van buiten Nederland te kunnen aantrekken’, vervolgt hij. Dat is gelukt, want in de huidige groep nemen naast de Nederlandse deelnemers ook studenten uit onder andere België, Frankrijk, Ierland, Turkije en zelfs China deel. De Chinese deelnemers zijn afkomstig van het Shanghai Customs College (SCC), het opleidingsinstituut van de Chinese Douane. RSM tekende met SCC een intentieverklaring en is voornemens om het programma ook aan te bieden aan deelnemers uit Azië. Daarvoor zal ze, naast de locatie in Rotterdam, ook gebruik maken van de faciliteiten van SCC in Shanghai. ‘De interesse van SCC is een compliment aan de Nederlandse douane-praktijk’, zo meent Wassens.


Voor de volgende uitvoering van het programma zal de groep opgedeeld worden in een ‘European track’ en een ‘Asian track’. Het programma is voor beide gelijk, maar de groepen volgen na elkaar college. RSM onderzoekt nog hoe de beide groepen met elkaar kunnen kennismaken en samenwerken. Daarmee zouden studenten ervaringen uit Azië en Europa met elkaar kunnen delen.


Structuur

‘Het programma waarmee we in het najaar van 2019 zullen starten, is op een aantal onderdelen verder versterkt. Zo maken we nu gebruik van uitgewerkte praktijkcases (‘teaching cases’) om de onderlinge samenhang en integratie van de kernthema’s toe te lichten. Om de studielast op ongeveer 15 uur per week te houden, hebben we op onderdelen de planning van het programma aangepast. Deelnemers die in het najaar van 2019 starten, zullen naar verwachting in 2022 afstuderen.’


Het programma is geaccrediteerd als een Master of Science (MSc). ‘Het accreditatieproces heeft ertoe geleid dat we op een paar onderdelen de puntjes op de ‘i’ hebben gezet. Het was een veelomvattend en grondig proces, dat uiteindelijk heeft bijgedragen aan het verder verbeteren en documenteren van het programma en deelnemers plukken daar de vruchten van’, aldus Wassens.


Scripties

De afronding van een studie is een feestelijke gebeurtenis. Deze ‘graduation’, zoals dat op een internationale business school heet, is een academisch ritueel waar studenten, familie, collega’s en vrienden de overhandiging van de diploma’s vieren. Bij het diploma ontvangen deelnemers ook een cijferlijst met daarop ook het cijfer voor hun scriptie. Deze eindwerkstukken zijn het geschreven bewijs van het academisch kennisniveau van de student. RSM is trots op het werk dat haar studenten afleveren en maakt de scripties openbaar op een website die hiervoor is ingericht. Deelnemers verdiepen zich voor hun scriptie bij voorkeur in actuele onderwerpen. Zo heeft Hans Pieters, Attaché bij de Federale Overheidsdienst Financiën (FOD Financiën) in België, een scriptie geschreven over douanewaarde en e-commerce. En schreef Erwin van Houten, controlemedewerker bij de Nederlandse Douane, zijn scriptie over supervisie op e-fulfilment.


‘I’m lucky to be involved in this programme, which focuses on the latest developments of supply chain management from the perspective of customs and trade. It always inspires me to think deeply how China’s border management is changing and what the differences are between China and Europe in terms of politics, the economy and culture.’

Fan Xiaojing, Lecturer in customs law at Shanghai Customs College (SCC), China.

master in customs and supply chain compliance

Deze parttime opleiding aan Rotterdam School of Management, Erasmus University (RSM) integreert het Europees douanerecht met supply chain management en informatiemanagement.


Het tweejarig programma biedt een integrale visie op de manier waarop toezicht op de logistieke ketens en optimalisatie van diezelfde ketens hand in hand kunnen gaan. RSM organiseert op dinsdag 13 november een online informatie-sessie over de Master. Het programma start in het najaar van 2019. Meer informatie vindt u op: www.rsm.nl/customs. Informatie over de scripties van de studenten is te vinden op https://thesis.eur.nl. Kies daar bij ‘Series’ voor ‘Customs and Supply Chain Compliance’.

Klaas Wassens is Executive Director van RSM’s Master in Customs and Supply Chain Compliance programma. Daarnaast draagt hij verantwoordelijkheid voor het Nederlandstalige parttime Master Bedrijfskunde programma van RSM. Hij is te bereiken op kwassens@rsm.nl.