Douane en
Trade Compliance

Special 2018

Voorwoord 2018

Zelden heeft ons vakgebied zoveel aandacht in de media gehad. Niet alleen de ‘zakelijke’ kranten en media, maar overal in de media vliegt de berichtgeving over handelsoorlogen, boycotten of de Brexit je om de oren. Dat is niet voor niets, want op de wereldmarkt gebeurt er ook echt wat en het heeft direct gevolgen voor de (douane)logistiek. Zo zijn de diverse handelsoorlogen die door Trump zijn ontketend nog niet eens echt begonnen, maar recent heeft de Nederlandse Douane al aangegeven per direct veel meer te controleren op de invoer vanuit de Verenigde Staten.


Twee onderwerpen die voor de toekomst onvermijdelijk grote invloed gaan hebben, zijn de Brexit en een volledig andere stroom aan goederen, namelijk e-commerce. Beide onderwerpen zijn het hoofdthema van het Nationaal Douanecongres op 11 oktober 2018 en over beide onderwerpen kun je erg verschillend denken. Zowel binnen het bedrijfsleven als de overheid hoor ik wel eens de stellingname dat er eigenlijk niet heel veel verandert, omdat de controles – zowel voor de Brexit als op e-commerce – reguliere controles zijn die nu ook worden uitgevoerd en verankerd zijn in de wetgeving. Dat is waar, maar is slechts een bijzonder klein facet van de situatie. De Brexit brengt voor de gehele logistiek natuurlijk uitdagingen met zich die ongekend zijn. Ik ga er nu niet veel meer over zeggen, want in deze special zijn er een aantal interessante artikelen aan gewijd. Daarbij benadruk ik dat er heel veel facetten wél al duidelijk zijn en dat het bedrijfsleven dan ook echt moet beginnen om zich voor te bereiden.


Ook voor e-commerce geldt dat de praktijk veel en veel complexer is. De traditionele handelsstromen kennen namelijk heel andere karakteristieken dan e-commerce. En dat heeft rechtstreeks gevolgen voor de logistiek dienstverlener om een juiste aangifte te doen en voor de Douane om deze effectief te controleren. Daar waar bij de ‘normale’ handelstransactie één container gevuld is met duizenden dezelfde producten die van één producent naar één afnemer gaan met één packing list en invoice, is dat bij e-commerce natuurlijk volledig afwijkend. Ook hierover in deze special een aantal interessante artikelen.


Een ander belangrijk hoofdthema is ‘Trade Compliance’. Afgelopen jaar vonden we het thema zo belangrijk dat we er voor hebben gekozen om er een apart congres voor te organiseren met eigen plenaire lezingen en themasessies. Natuurlijk zijn over dit onderwerp in deze special een aantal interessante artikelen opgenomen.


Tenslotte kunnen we met gepaste trots mededelen dat evofenedex vanaf dit jaar medeorganisator is geworden van het Nationaal Douanecongres en het Trade Compliance Congres. Namens SDU en evofenedex hoop ik u te mogen begroeten op één van beide congressen. Meer informatie hierover treft u aan in deze Douane & Trade Compliance Special 2018.


Bart Boersma

Bart Boersma

Jurist

Bart adviseert en procedeert voor cliënten op het gebied van douanerecht, alsmede product- en voedselveiligheid. Hij heeft een groot aantal succesvolle beroepsprocedures tegen de douane, voedsel- en warenautoriteit en andere overheidsinstanties op zijn naam staan bij de diverse gerechtelijke instanties. Daarnaast geeft Bart trainingen en opleidingen, die variëren van 1 dagdeel tot en met een volledige opleiding douanedeclarant. Van grote waarde is dat Bart niet alleen specialist is in het douanerecht, maar ook op de hoogte is van de ins en outs op het gebied van formeel belastingrecht, boete- en strafrecht en het handelsrecht.